Phương pháp sản xuất chất đàn hồi nhiệt dẻo

10/07/2021 | 197

Chất đàn hồi nhựa nhiệt dẻo (TPE) là một công cụ không thể thiếu được sử dụng bởi các nhà chế biến, nhà phát triển sản phẩm và nhà thiết kế. Chúng kết hợp các đặc tính xử lý động của chất dẻo nhiệt dẻo với tính mềm và tính linh hoạt của chất đàn hồi.

Phương pháp sản xuất chất đàn hồi nhiệt dẻo

Chất đàn hồi nhiệt dẻo thường được phân thành hai loại, chất đàn hồi nhiệt dẻo tổng hợp hóa học và chất đàn hồi nhiệt dẻo pha trộn cao su-nhựa, tùy thuộc vào phương pháp chuẩn bị. Cái trước được hình thành riêng biệt dưới dạng polyme, và có phản ứng đồng trùng hợp chuỗi chính, đồng trùng hợp ghép và trùng hợp ion. Loại thứ hai chủ yếu là hỗn hợp cao su và nhựa, trong đó có chất lưu hóa động (TPE-TPV) và polyme mạng xen kẽ (TPE-IPN) có mặt bằng lưu hóa liên kết ngang. Ngày nay, TPE tập trung vào TPS và TPO và đã phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới. Việc sản xuất và tiêu thụ TPE đã chiếm khoảng 80% tổng số TPE. Dene TPE và vinyl clorua TPE cũng đã trở thành những giống quan trọng của TPE. Những người khác như TPU, TPEE, TPAE, TPF, v.v ... chuyển sang kỹ thuật.

Gia công nhựa đàn hồi nhiệt dẻo

Chất đàn hồi nhiệt dẻo có tính chất cơ lý của cao su lưu hóa và khả năng gia công của nhựa mềm. Vì không còn cần phải lưu hóa nhiệt như cao su, nên việc tạo ra sản phẩm cuối cùng bằng máy gia công nhựa đơn giản là điều dễ dàng. Tính năng này làm cho quá trình sản xuất công nghiệp cao su rút ngắn l / 4, tiêu thụ năng lượng từ 25% đến 40% và hiệu quả gấp 10 đến 20 lần. Đó là một cuộc cách mạng khác về vật liệu và quy trình công nghệ trong ngành cao su.

Hai phương pháp chính để chế tạo chất đàn hồi nhiệt dẻo là ép đùn và ép phun, và đúc được sử dụng một cách tiết kiệm. Sản xuất chất đàn hồi nhiệt dẻo bằng phương pháp ép phun vừa nhanh vừa tiết kiệm. Phương pháp ép phun và thiết bị cho nhựa nhiệt dẻo nói chung phù hợp với chất đàn hồi nhiệt dẻo.

Chất đàn hồi nhiệt dẻo cũng có thể được xử lý bằng cách thổi khuôn, ép nóng và hàn nhiệt. Không có phương pháp nào trong số này có thể được áp dụng cho các sản phẩm cao su nhiệt.

Chất đàn hồi nhiệt dẻo có các đặc điểm sau trong các ứng dụng xử lý:

1. Nó có thể được xử lý và hình thành bởi các thiết bị và quy trình xử lý nhựa nhiệt dẻo tiêu chuẩn, chẳng hạn như ép đùn, phun, đúc thổi, v.v.

2. Không cần lưu hóa, có thể sản xuất sản phẩm cao su, giảm quá trình lưu hóa, tiết kiệm đầu tư, tiêu thụ năng lượng thấp, quy trình đơn giản, rút ngắn chu trình xử lý, cải thiện hiệu quả sản xuất và chi phí xử lý thấp.

3, Phế liệu góc có thể được tái chế, tiết kiệm tài nguyên, nhưng cũng có lợi cho việc bảo vệ môi trường.

4. Do dễ làm mềm ở nhiệt độ cao, nhiệt độ sử dụng của các sản phẩm được sản xuất có những giới hạn nhất định.

Qua bài viết ngắn trên chắc hẳn bạn đã hiểu thêm phần nào về nhựa nhiệt dẻo. Để có thêm thông tin về vật liệu này hãy liên hệ ngay cho chúng tôi-Công ty TNHH Cây Xanh Mộc Lan hoặc truy cập vào website: http://moclangroup.com để được hỗ trợ.


(*) Xem thêm

Bình luận