Trigonox 101 là gì?

12/07/2021 | 588

Trigonox 101 là một peroxide tinh khiết ở dạng lỏng.

Tên sản phẩm

Trigonox 101

Nhãn hiệu

Trigonox

Họ hóa chất

Peroxit hữu cơ

Số CAS

78-63-7

Hình thức vật lý

Chất lỏng

  • Tên hóa học

2,5-dimetyl-2,5-di (tert-butylperoxy) hexan

  • Trọng lượng phân tử

290.4

  • Các ứng dụng

Đối với sản xuất polyme: trùng hợp polypropylene lưu biến: Trigonox 101 là một peroxide hiệu quả để phân hủy polypropylene (CR-PP) trong phạm vi nhiệt độ 200-250 ° C. Đối với liên kết chéo: Trigonox 101 là một peroxit lưỡng chức năng được sử dụng để liên kết chéo của cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, cũng như polyolefin. Các hợp chất cao su chứa Trigonox 101 có độ an toàn cháy xém tuyệt vời và trong một số điều kiện nhất định có thể trộn một bước. Nhiệt độ xử lý an toàn: 135 ° C (máy đo lưu biến ts2> 20 phút). Nhiệt độ liên kết ngang điển hình: 175 ° C (máy đo lưu biến t90 khoảng 12 phút). Đối với poly (meth) acrylics / Thermoset: Trigonox 101 là chất khơi mào nhiệt độ cao đặc biệt để đóng rắn polyester không bão hòa, vinyl ester và nhựa nhiệt rắn acrylic trong phạm vi nhiệt độ 100-140 ° C.

 


(*) Xem thêm

Bình luận