Vị trí của TPE trong nhóm vật liệu Polyme

10/07/2021 | 398

TPE (Thermoplastic Elastomer) là gì?

Chất đàn hồi nhiệt dẻo được định nghĩa trong tiêu chuẩn ASTM D1566 là "một nhóm vật liệu giống cao su, không giống như vật liệu cao su thông thường đã lưu hóa, có thể được xử lý và tái chế như vật liệu nhựa nhiệt dẻo." Chất đàn hồi nhựa nhiệt dẻo không yêu cầu đóng rắn hoặc lưu hóa trong quá trình xử lý và có thể được xử lý bằng các kỹ thuật nhựa nhiệt dẻo truyền thống như ép phun, ép đùn và đúc thổi.

Polymer là gì?

Cần giải thích một số điểm cơ bản trước khi cung cấp thông tin chi tiết về Chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPE).

Polyme là một phân tử lớn được tạo thành từ các đơn vị hóa học nhỏ và đơn giản lặp đi lặp lại. Chúng được phân loại như sau theo khả năng hình thành của chúng. TPEs (chất đàn hồi nhựa nhiệt dẻo) thuộc lớp chất đàn hồi.

Vị trí của TPEs trong Nhóm vật liệu polyme

Có sự phân biệt rõ ràng giữa cao su và nhựa trước khi TPE được giới thiệu. Cao su mềm, dẻo và đàn hồi, trong khi chất dẻo được biết là cứng và cứng. Vật liệu TPE có thể được xử lý và tái chế giống như nhựa nhiệt dẻo nhưng chúng có các đặc tính và hiệu suất tương tự như vật liệu cao su nhiệt rắn. Cách tốt nhất để phân loại TPE trong vật liệu cao phân tử là đánh giá chúng về độ cứng (Hình 2).

Mọi thắc mắc liên hệ Công ty TNHH Cây Xanh Mộc Lan

Website: http://moclangroup.com


(*) Xem thêm

Bình luận