Cao su so với TPE- Lựa chọn nào tốt hơn?

13/07/2021 | 536

Kể từ khi được bán trên thị trường vào đầu những năm 1990, vật liệu TPE (Chất đàn hồi nhiệt dẻo) đã cung cấp một khía cạnh mới cho kỹ thuật của các bộ phận đàn hồi trong vô số ứng dụng. Mặc dù có một số ưu điểm có thể có trong việc thiết kế TPE thành các ứng dụng, nhưng cũng có một số nhược điểm. Khi xem xét TPE là một lựa chọn, hãy nhớ rằng có một số cân nhắc cần được tính đến.

Quy trình cung cấp của TPE có những ưu điểm mà cao su truyền thống không có được. Vì TPE được xử lý theo cách tương tự như nhựa truyền thống, nên quy trình sản xuất thường thâm dụng nhiều vốn hơn, có thể lặp lại và thường tạo ra thời gian chu kỳ ngắn hơn. TPE thường không yêu cầu kết thúc hoặc sửa chữa sau, vì vậy quá trình TPE nói chung sẽ gọn gàng hơn với ít biến số hơn. Mặt khác, công cụ để sản xuất vật liệu TPE nhìn chung sẽ đắt hơn và đắt hơn đáng kể nếu hình dạng của bộ phận này là thách thức.

Vật liệu TPE có thể mang lại lợi thế kinh tế, tùy thuộc vào năng suất sản xuất của quá trình. Điều này thường tính đến số lượng lỗ có thể được chế tạo cho mỗi quy trình. So sánh vật liệu TPE với cao su nhiệt rắn, chúng ta có thể xem xét các ví dụ sau để so sánh:

Sản phẩm “A”:

Quy trình TPE: Khuôn 4 khoang, chu kỳ đúc 30 giây, không cần xử lý thứ cấp

4 khoang X chu kỳ 30 giây = 8 phần mỗi phút (480 mỗi giờ)

Quy trình cao su: Khuôn 24 lỗ, chu kỳ đúc 3 phút, yêu cầu xử lý thứ cấp

48 hốc X 20 chu kỳ mỗi giờ = 12 phần mỗi phút (960 mỗi giờ)

Ngay cả với quá trình xử lý thứ cấp được yêu cầu (hoàn thiện / sau xử lý), năng suất cao hơn có nghĩa là quá trình cao su sẽ mang lại lợi thế kinh tế đáng kể.

Sản phẩm “B”:

Quy trình TPE: Khuôn 8 khoang, chu kỳ đúc 30 giây, không cần xử lý thứ cấp

8 khoang X chu kỳ 30 giây = 16 phần mỗi phút (960 mỗi giờ)

Quy trình cao su: Khuôn 15 lỗ, chu kỳ đúc 3 phút, yêu cầu xử lý thứ cấp

15 khoang X 20 chu kỳ mỗi giờ = 3 phần mỗi phút (180 mỗi giờ)

Mặc dù quy trình cao su bao gồm số lượng lỗ gần gấp đôi, quy trình TPE có thể sẽ mang lại lợi thế kinh tế đáng kể.

Có hàng tá cân nhắc khác có thể ảnh hưởng đến việc cân nhắc xử lý và dẫn đến lợi thế kinh tế, và hỗ trợ thiết kế và kỹ thuật Real Seal đã giúp hàng trăm khách hàng đưa ra quyết định này.

Mặc dù vật liệu TPE đã được cải thiện đáng kể trong 20 năm qua, nhưng nhìn chung chúng vẫn kém hơn về các tính chất vật lý. Tất cả những điều khác đều bằng nhau, vật liệu cao su thường sẽ có độ bền kéo, độ giãn dài tốt hơn và đặc biệt là bộ nén. TPE cung cấp các lợi thế về môi trường, vì các liên kết nhiệt của chúng có thể đảo ngược, vì vậy chúng có thể được sử dụng rộng rãi như "chất độn" hoặc regrind trong vô số ứng dụng.

Mọi thắc mắc về nhựa TPE hãy liên hệ với chúng tôi- Công ty TNHH Cây Xanh Mộc Lan hoặc ttuy cập vào website: http://moclangroup.com để đội ngũ kỹ thuật công ty chúng tôi hỗ trợ bạn. 


(*) Xem thêm

Bình luận