LUPEROX 101E


Luperox 101E rất hữu ích trong việc điều chỉnh độ nhớt của polypropylene.  Ngoài chất lỏng tinh khiết, còn có thể pha loãng trên dầu khoáng trắng hoặc trên polypropylene polymer rắn.


Còn hàng

Luperox 101 rất hữu ích trong việc điều chỉnh độ nhớt của polypropylene.

 Ngoài chất lỏng tinh khiết, còn có thể pha loãng trên dầu khoáng trắng hoặc trên polypropylene polymer rắn.

Thông tin kỹ thuật:

– Tên hóa học: 2,5-dimethyl-2,5-di (tert-butylperoxy) hexan

– Viết tắt: DBPH

– Nhiệt độ thời gian bán hủy một giờ ở n-dodecane: 140 ° C

– Luperox® 101: 93% hoạt tính, tinh khiết về mặt kỹ thuật