Bột đá CaCO3


Bột đá CaCO3 được khai thác và sản xuất tại mỏ đá Quỳ Hợp – Nghệ An
Bột đá trắng CaCO3 sử dụng trong các ngành công nhiệp sản xuất, ngành sản xuất thứcăn chăn nuôi, sản xuất phân bón, làm nhựa, làm sơn, giấy, làm bột trét tường, sản xuất betong nhựa Asphalt, trong nuôi trồng thủy sản…


Còn hàng

Bột đá CaCO3 được khai thác và sản xuất tại mỏ đá Quỳ Hợp – Nghệ An
Bột đá trắng CaCO3 sử dụng trong các ngành công nhiệp sản xuất, ngành sản xuất thứcăn chăn nuôi, sản xuất phân bón, làm nhựa, làm sơn, giấy, làm bột trét tường, sản xuất betong nhựa Asphalt, trong nuôi trồng thủy sản…