Hạt nhựa LDPE


Hạt nhựa LDPE 2426H,2427H do tập đoàn PTT(Thailand) sản xuất.
2426H có nhiều công dụng như sản xuất màng nhựa nói chung, màng bảo vệ
bề mặt, màng cán, màng đóng gói thực phẩm, tấm xốp và màng bóng khí.


Còn hàng

Hạt nhựa LDPE 2426H,2427H do tập đoàn PTT(Thailand) sản xuất.
2426H có nhiều công dụng như sản xuất màng nhựa nói chung, màng bảo vệ
bề mặt, màng cán, màng đóng gói thực phẩm, tấm xốp và màng bóng khí.