DCP BC FF (PERKADOX)


Ứng dụng: DCP BC FF PERKADOX  là chất Peroxides hữu cơ có thể làm chất kích hoạt cho liên kết mạch, cao phân tử lưu hóa, chất nối mạch, sử dụng rộng rãi trong cao su, polyolefin,sản xuất bột xốp mousse EVA, sản xuất cáp cách điện PE, dép, sơn chống cháy và các ngành công nghiệp khác.


Còn hàng

Chất tạo liên kết ngang DCP PERKADOX BC FF  (Dicumyl peroxide)

  • Là hợp chất dạng Peroxide, xúc tiến cho quá trình phản ứng.
  • Tạo phát triển các liên kết ngang, làm tăng tính bền kéo cho sản phẩm.
  • Tỷ lệ : 0.2-0.5% tùy vào từng loại sản phẩm cụ thể.
  • Ứng dụng: cho sản phẩm EVA, cao su, phụ gia hạt màu,và các hợp chất khác.

Giới thiệu về sản phẩm DCP PERKADOX BC FF 

  • Tên chất liên kết, chất làm chín, chất nối mạch DCP PERKADOX BC FF 
  • Công thức: ( C6H5(CH3)2O)2
  • Hàm lượng >99%.
  • Bề ngoài: Hạt kết tinh màu trắng
  • Ứng dụng: DCP PERKADOX BC FF  là chất Peroxides hữu cơ có thể làm chất kích hoạt cho liên kết mạch, cao phân tử lưu hóa, chất nối mạch, sử dụng rộng rãi trong cao su, polyolefin,sản xuất bột xốp mousse EVA, sản xuất cáp cách điện PE, dép, sơn chống cháy và các ngành công nghiệp khác.